Số lượt truy cập: hits.

Online:

Đào tạo


Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền ...

Hiện nay trường đang đào tạo các bậc học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp các chuyên ngành về xây ...

Thời khóa biểu tuần 06 năm học 2015-2016 ...

Từ ngày 31/8/2015 đến 06/9/2015

Thời khóa biểu tuần 05 năm học 2015-2016 ...

Từ ngày 24/8/2015 đến ngày 30/8/2015

Chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và ...

Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên quản lý tài nguyên và môi trường trình độ ...